Velvet Online Fishing Shop - Мсинени, Жилкови (Monofilament) Мрежи

Velvet

Магазин за Рибари

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИБОЛО

МЕСИНЕНИ, ЖИЛКОВИ (Мonofilament) Мрежи:

Тaйландски
Размер Цени
0,12*10mm*60md*100mtr
0,12*11mm*60md*100mtr 35лв
0,12*12mm*60md*100mtr 35лв
0,12*12mm*100md*100mtr
0,12*13mm*60md*100mtr 35лв
0,12*14mm*60md*100mtr 35лв

0,15*15mm*60md*100mtr 35лв
0,15*16mm*60md*100mtr 35лв
0,15*17mm*70md*100mtr 38лв
0,15*17mm*100md*100mtr 53лв
0,15*18mm*70md*100mtr 35лв

0,16*20mm*100md*100mtr 46лв
0,16*22mm*100md*100mtr 45лв
0,16*24mm*100md*100mtr 45лв
0,16*26mm*60md*100mtr 35лв
0,16*26mm*100md*100mtr
0,16*28mm*100md*100mtr
0,16*30mm*100md*100mtr 45лв
0,16*32mm*100md*100mtr 45лв
0,16*34mm*100md*100mtr 45лв
0,16*34mm*60md*200mtr 45лв
0,16*36mm*100md*100mtr 45лв
0,16*36mm*60md*200mtr 55лв
0,16*38mm*100md*100mtr 45лв
0,16*40mm*100md*100mtr 45лв
0,16*40mm*50md*200mtr 45лв
0,16*45mm*100md*100mtr 45лв
0,16*45mm*50md*200mtr 45лв
0,16*50mm*100md*100mtr 45лв
0,16*50mm*50md*200mtr 45лв
0,16*55mm*100md*100mtr 45лв
0,16*55mm*50md*200mtr 45лв
0,16*60mm*100md*100mtr 55лв
0,16*60mm*50md*200mtr 45лв
0,16*65mm*100md*100mtr 45лв
0,16*70mm*100md*100mtr 45лв

0,18*17mm*100md*100mtr 50лв
0,18*18mm*100md*100mtr 50лв
0,18*18mm*150md*100mtr 75лв
0,18*20mm*100md*100mtr 50лв
0,18*22mm*100md*100mtr 48лв
0,18*22mm*60md*100mtr 30лв
0,18*22mm*60md*200mtr 58лв
0,18*24mm*100md*100mtr 48лв
0,18*24mm*60md*200mtr 58лв
0,18*25mm*100md*100mtr 48лв
0,18*25mm*60md*200mtr 58лв
0,18*26mm*100md*100mtr 48лв
0,18*28mm*100md*100mtr 48лв
0,18*30mm*100md*100mtr
0,18*32mm*100md*100mtr 48лв
0,18*34mm*100md*100mtr 48лв
0,18*34mm*60md*200mtr 58лв
0,18*36mm*100md*100mtr 48лв
0,18*36mm*60md*200mtr 58лв
0,18*40mm*100md*100mtr 48лв
0,18*40mm*50md*200mtr 48лв
0,18*45mm*100md*100mtr 48лв
0,18*45mm*50md*200mtr 48лв
0,18*50mm*100md*100mtr 48лв
0,18*50mm*50md*200mtr 48лв
0,18*55mm*100md*100mtr 48лв
0,18*60mm*100md*100mtr 48лв
0,18*60mm*50md*200mtr 48лв
0,18*65mm*100md*100mtr 48лв
0,18*70mm*100md*100mtr 48лв
0,18*70mm*50md*200mtr 48лв
0,18*80mm*50md*200mtr 48лв

0,20*22mm*100md*100mtr 56лв
0,20*22mm*60md*200mtr 67лв
0,20*24mm*100md*100mtr 56лв
0,20*24mm*60md*200mtr 67лв
0,20*25mm*100md*100mtr 56лв
0,20*32mm*100md*100mtr 53лв
0,20*32mm*60md*200mtr 62лв
0,20*34mm*100md*100mtr 53лв
0,20*34mm*60md*200mtr 62лв
0,20*34mm*80md*200mtr 85лв
0,20*36mm*100md100mtr 53лв
0,20*36mm*100md*100mtr 53лв
0,20*36mm*60md*200mtr 85лв
0,20*38mm*100md*100mtr 53лв
0,20*40mm*50md*200mtr
0,20*45mm*100md*100mtr 53лв
0,20*45mm*50md*200mtr 58лв
0,20*50mm*100md*100mtr 53лв
0,20*50mm*50md*200mtr 58лв
0,20*55mm*100md*100mtr 53лв
0,20*55mm*50md*200mtr 53лв
0,20*60mm*100md*100mtr 53лв
0,20*60mm*50md*200mtr 53лв
0,20*65mm*100md*100mtr 53лв
0,20*70mm*100md*100mtr 53лв
0,20*75mm*50md*200mtr 53лв
0,20*80mm*100md*100mtr 53лв
0,20*80mm*50md*200mtr 53лв

0,23*32mm*100md*100mtr 68лв
0,23*32mm*60md*200mtr 80лв
0,23*34mm*100md*100mtr 68лв
0,23*34mm*60md*200mtr 80лв
0,23*34mm*80md*200mtr 105лв
0,23*36mm*100md*100mtr 68лв
0,23*36mm*60md*200mtr 80лв
0,23*36mm*80md*200mtr 105лв
0,23*38mm*100md*100mtr 68лв
0,23*38mm*60md*200mtr 80лв
0,23*50mm*100md*100mtr 67лв
0,23*60mm*100md*100mtr 67лв
0,23*70mm*100md*100mtr 67лв
0,23*75mm*100md*100mtr 67лв
0,23*80mm*100md*100mtr 67лв
0,23*85mm*50md*100mtr 33лв
0,23*90mm*100md*100mtr 67лв

0,25*32mm*100md*100mtr 73лв
0,25*34mm*100md*100mtr 73лв
0,25*34mm*60md*200mtr 86лв
0,25*36mm*100md*100mtr 73лв
0,25*36mm*60md*200mtr 86лв
0,25*40mm*100md*100mtr 73лв
0,25*42mm*100md*100mtr 73лв
0,25*44mm*100md*100mtr 73лв
0,25*80mm*50md*100mtr 36лв

0,28*50mm*100md*100mtr 90лв
0,28*60mm*100md*100mtr 90лв
0,28*70mm*100md*100mtr 90лв
0,28*80mm*100md*100mtr 90лв
0,28*90mm*100md*100mtr 90лв
0,28*100mm*100md*100mtr

0,33*43mm*200md*200mtr 380лв

0,35*50mm*50md*100mtr 65лв
0,35*60mm*50md*100mtr 65лв
0,35*70mm*50md*100mtr 65лв
0,25*80mm*50md*100mtr 65лв
0,35*90mm*50md*100mtr 65лв
0,35*100mm*50md*100mtr 65лв

0,40*80mm*50md*100mtr 85лв
0,40*90mm*50md*100mtr 85лв
0,40*100mm*50md*100mtr 85лв
0,40*110mm*50md*100mtr 83лв
0,40*120mm*50md*100mtr 83лв

     За информация и поръчки:

        Телефон: +359 52 621 111

        E-mail: velvet@gbg.bg

     Работно Време:

      Понеделник - Петък: 9:00 – 18:00

      Събота: 9:00 – 18:00

      Неделя: Почивен Ден

Velvet Facebook Page